เกร็ดความรู้

ข้อคิดในการบำรุงรักษาระบบดักฝุ่น

ส่วนประกอบหลักๆของระบบกำจัดฝุ่น จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนประกอบหลักๆ ซึ่งหากส่วนหนึ่งส่วนใด ได้รับการออกแบบมาไม่ดีจะส่งผลให้การทำงานไม่สมบูรณ์แบบ แทนที่เราจะแก้ปัญหาใหญ่ซึ่งใช้เวลาและงบประมาณที่สูง เราสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนต่าง ๆ  โดยส่วนประกอบหลักทั้ง 5 ส่วน คือ


1. Hood ส่วนที่รับอากาศเข้าสู่ระบบ (Collection Hoods)
2. 
ท่อ (Ductwork)
3. 
ระบบดักฝุ่น (Dust Collector)
4. 
พัดลม (Fan) 
5. ส่วนลำเลียงฝุ่น (material handling or discharge equipment)


                                       

โดยการตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ข้างต้นทั้ง 5 ส่วนประกอบหลักของระบบดักฝุ่นให้ถูกต้อง,ตรงตามการออกแบบของผู้ผลิตและจำแนกความถี่หรือความจำเป็นในการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องกระทำกับทั้งระบบทุกครั้งจะช่วยให้ท่านลดงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการบำรุงรักษาลงได้

Visitors: 117,794