ติดต่อเรา

Office information

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

79/62 ซอย 12 หมู่ 19 ถนนธนสิทธิ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.+66(0)2 750 8404 , +66(0)2 1746475-6 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) 
Fax.+66(0)2 750 7568 , +66(0)2 1746477
Email  :  marketing@cannew.com , sales@cannew.com ,   www.cannew.com


Our Sales Contact

คุณอรทัย    ไชยสีสุทธิ์           (ผู้จัดการฝ่ายขาย)                                 081-8357036                

                                               orathai@cannew.com


คุณวัลลภ     เต่าเล็ก               (Sale Supervisor Area 1)                     083-9032132                

คุณเผดิมศักดิ์  ชื่นเงิน            (Sale Area : South of Thailand)          081-2692385
คุณปณิตา    วงศ์กรปรีชา       (Sale Area : East of Thailand)            080-9801233

                                               marketing@cannew.com


คุณมิตรชัย   สีปุนนำ              (Sale Supervisor Area 2)                     098-7895179                

คุณณัฐพงษ์  ศิริชัยวัฒนากุล  (Sale Area : North of Thailand)          080-9260448
คุณปริตตา    เป้าบ้านเซ่า       (Sale Area : North east of Thailand)   081-2692385

                                               sales@cannew.com
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าเรืองการเลือกวัสดุที่นำไปผลิตสินค้า ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุง เรายินดีตอบทุกคำถาม