รับสมัครงาน

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

1.  เพศ หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี การเงิน

2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)

3. ไม่มีโรคประจำตัว

 

หน้าที่หลัก

1. พิมพ์บิลใบกำกับภาษี, วางบิล, รับเช็ค, จ่ายเช็ค

2. ลงบัญชีสมุดรายวัน รับ-จ่าย

3. ยื่นเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4. ระบบลูกหนี้ + งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี
2. 
ค่าครองชีพ เดือนละ 250 บาท
3. 
เบี้ยขยัน เดือนละ 500 - 700 บาท
4. 
ปรับเงินประจำปี
5. 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. 
ค่าข้าว วันละ 15 บาท
7. 
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงปีใหม่
8. ประกันสังคม
9. 
การฝึกอบรม
10. 
ชุดฟอร์ม
11. 
ค่ารักษาพยาบาล
12. 
รางวัลอายุงาน 10 ปี และ 20 ปี


ติดต่อ

คุณกิติกรานต์ ปาละ (กบ) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
79/62 หมู่ 9 ซ.12 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-7508404 , 02-1746475-6 ต่อ 125
แฟกซ์ : 02-7507568 , 02-1746477

E-mail : hr_cannew@hotmail.com / su_barby@live.co.uk


Website : www.cannew.com