แอร์ฟิลเตอร์ (Air filter) สินค้าอื่นๆ

   แอร์ฟิลเตอร์ สินค้าอื่นๆ
                                                          
     Air filter media กรองดักฝุ่นละออง และเชื้อออกจากอากาศ สำหรับ อาคาร, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม ห้องปลอดฝุ่นและเชื้อและห้องอบสี 

                                  

    กรองอากาศสำหรับพ่นสี ห้อง Clean Room ทำจากใยโพลี โปร่ง เหนียว ล้างน้ำได้

           

     Plate Filter กรองอากาศชนิดจีบ ให้เนื้อที่การกรองมากที่สุด
           
    
     Pocket filter
                    

     Prefilter 
ชนิดพร้อมเฟรมพับจีบ พื้นที่การกรองมาก และลด Pressure Drop
         

       Hepa filter / Ulpa filter ฟิลเตอร์ชนิดกรองละเอียด
         
  
      V-Cell Filter มีทั้งชนิดใยแก้ว และใยโพลีขนาดและจำนวนช่องตามคำสั่งซื้อ

        

 

Visitors: 117,794