บริการหลังขาย

“ทํางานดีมีระบบ บริการครบ ด้วยน้ำใจ”


ครอบคลุมเรื่องการเปลี่ยนถุงกรองทุกระบบของเครื่องเก็บฝุ่น รวมทั้งดูแล ทีมงานของเราผ่านการอบรมตามมาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ เพื่อให้ท่านได้รับมากกว่าด้วยการทำงานเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
Visitors: 114,878