ผู้นำนวัตกรรมของถุงกรอง

ประวัติความเป็นมา


       บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแคนนิว โดยเริ่มธุรกิจด้วยการนำเข้าผ้ากรองสำหรับเครื่องฟิลเตอร์เพรส และถุงกรองที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นหลัก รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายถุงกระสอบสาน และถุงพลาสติกสาน

 • พ.ศ. 2530 จดทะเบียนเป็นบริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด มีนโยบาย            เน้นผลิตภัณฑ์ด้านการกรองเป็นหลัก มีการขยายเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการกรอง อาทิ        กระดาษกรอง, ถุงกรองฝุ่น, ไส้กรอง, แอร์ฟิลเตอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและอาคาร                  ใหญ่ๆ ทั่วไป
 • พ.ศ. 2533 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ                  ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

      - JVK  (Germany) แผ่นเพลทคุณภาพสูงสำหรับเครื่องฟิลเตอร์เพรส   
      - GKD (Germany) สายพานกรองและระบบลำเลียง, ตะแกรงสแตนเลส
      - C.Cramer (Germany) ผ้ากรองชนิดต่างๆ
      - CPM (Germany) เครื่องกรองสเตอไรล์ (100%) และกรอง steam
      - PTI (Germany) ไส้กรองแบบเชือกถักและพับจีบ
      - BWF (Germany/China) ถุงกรองและผ้ากรอง             
      - Viledon (Germany) ผลิตภัณฑ์แอร์ฟิลเตอร์ เพื่อดักฝุ่นและเชื้อออกจากอากาศ
      - Sefar (Switzerland) ผลิตภัณฑ์ผ้ากรองไนล่อน 

 • พ.ศ. 2535 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองแรงดันอัตโนมัติ Larox Pressure filter และ Polishing filter จากประเทศ              ฟินแลนด์
 • พ.ศ. 2537 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องกรอง Tefsa จากประเทศสเปน ได้แก่ Filter press, Belt press,              Vacuum-belt filter, Vacuum-drum filter
 • พ.ศ. 2551 ได้รับมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2000
 • พ.ศ. 2552 ได้รับมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2008
 • พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • พ.ศ. 2561 ได้รับมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015

   

      ทางบริษัทได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการผลิตมาใช้ในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตถุงกรองระยะยาว ด้วยระบบการจัดการข้อมูลในการบริหารการผลิตที่ทางองค์กรนำมาใช้สามารถเอื้อประโยชน์ ให้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องกับลูกค้าได้ อาทิ เช่น

 • เครื่องตัดอัตโนมัติ ( Slitting Machine)
 • เครื่องรีดอัตโนมัติ (Tube Making Machine)
 • เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ (Automatic Printing Machine) 
 • เครื่องผลิตโครงตะแกรง (Filter Cage Welding Machine)
 • เครื่องเย็บอัตโนมัติ (Filter Automatic Sewing Machine)

 

   บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมด้วยการดูแลเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อลูกค้า อันเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดถือตลอดมาและดำรงไว้ตลอดไป