ผู้นำนวัตกรรมของถุงกรอง

"ทำงานดีมีระบบ บริการครบ ด้วยน้ำใจ"

ครอบคลุมเรื่องการเปลี่ยนถุงกรองทุกระบบของเครื่องเก็บฝุ่น รวมทั้งดูแล

ทีมงานของเราผ่านการอบรมตามมาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ

เพื่อให้ท่านได้รับมากกว่าด้วยการทำงานเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 เรามีทีมงานบริการที่มีความชำนาญในตรวจเช็คและเปลี่ยนถุงกรองและผ้ากรอง 

 พร้อมให้บริการในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทุกรูปแบบ

Visitors: 86,156