กิจกรรมองค์กร

     

 

          ซ้อมดับเพลิงประจำปี 65

กิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ  "ความฉลาดทางอารมณ์"  ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 จากคุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ นำโดยคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างพร้อมเพียง

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562  โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพลีใหญ่ เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

 จากการที่  บริษัท แคนนิวอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ได้จัดงานสัมมนา “Filter Media in the industries” ไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และได้รับการกล่าวถึงในนิตยสารของ BWF ฉบับล่าสุดเมื่อเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจาก Mr. Christoph Tasotti, the General Manager of BWF Envirotec เป็นวิทยาการในการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ด้านการกรองและได้ตอบข้อซัก-ถามของผู้เข้าร่วมงานอย่างละเอียด และได้แสดงความเจตจำนงค์ในความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต
 
 

วันที่ 15 มกราคม 2562


บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คำนึงถึงความสะอาดต่อผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดให้มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแก่พนักงาน, ผู้เยี่ยมชม สวมใส่ในการทำงานหรือเมื่อเข้าสู่พื้นที่การผลิตสินค้า ซึ่งจะให้สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้มีการสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้วย

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

       บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดโครงการ “คนรักผักแคนนิว” ในพื้นที่ว่างเปล่า  ของบริษัทฯ โดยความร่วมมือของพนักงานฝ่ายต่างๆ และการสนับสนุนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 


     1. สร้างเสริม “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9
     2. สร้างเสริมความสามัคคี,ความร่วมมือ,ร่วมใจของพนักงาน
     3. ให้เกิดการแลกเปลี่ยน,ซื้อ-ขายกันเองในกลุ่มพนักงาน
     4. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ,อนามัยของผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช หรือ ยาฆ่าแมลงใดๆ
     5. เป็นการใช้เวลาว่างของพนักงานให้เกิดประโยชน์
     6. ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งแปลงเพาะปลูกจำนวน 20 แปลง  และจัดแบ่งผู้รับผิดชอบ โดยมีการตั้งประธาน และคณะกรรมการเพื่อการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการปลูกซ้ำซ้อนในพืชชนิดเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนกันในอนาคต โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าวให้กับกลุ่มพนักงาน

      ดังนั้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และยกระดับสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อการติดต่อกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างชาติให้ได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการ “ เรียนภาษาอังกฤษ ” ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ โดยวิทยากรชาวต่างชาติ และมีการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (Cambridge Test) เพื่อแบ่งระดับผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน

 

กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม และ งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561


     
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 โดยร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับ "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก บ้านรื่นสุข"

    ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ คุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกิจกรรมในครั้งนี้

 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในผลิตภัณฑ์ BWF ได้ร่วมมือกับ  BWF Envirotec โดยมี Mr. Christoph Tasotti ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Filter Media in the Industries” ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพ 

ในงานสัมมนา มีลูกค้ามากกว่า 60 ท่าน จากหลายกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม เช่น ซีเมนต์, โรงไฟฟ้า, เตาเผา, โลหะ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงเบียร์ และอื่น ๆ 

Mr. Christoph ได้แนะนำเกี่ยวกับบริษัทกลุ่ม BWF และอธิบายคุณสมบัติของผ้ากรองแต่ละชนิด และการเลือกใช้ผ้ากรองที่เหมาะสม ตลอดจนถามและตอบข้อสงสัยก่อนจบการสัมมนา

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอบคุณ Mr. Christoph และ BWF Envirotec ที่ให้การสนับสนุนและมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
 
 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
   บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561  โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพลีใหญ่ เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
 
ท่องเที่ยว และงานเลี้ยงสังสรรค์ 
กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมประจำปี 2560
     
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560 โดยร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับเด็กๆ ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง" เลขที่ 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 
    ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ คุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2560  
บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "
 
 
 
 

 

 

Visitors: 104,802