ถุงกรอง (Filter Bags) ถุงกรองฝุ่น (Dust Filter Bags) ,ถุงกรองของเหลว (liquid filter bags) และผ้ากรอง (Filter Cloth),ผ้ากรองไนล่อน ทุกชนิดทางบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการผลิตมาใช้ในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตระยะยาว